سفارش تبلیغ
صبا
 
چکیده : آقای یاری سرتیم محافظان کروبی به بیمارستان منتقل شد.سر تیم محافظان مهدی کروبی که برای صحبت با محاجمین به سمت آنان رفته بود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت به حالت اغما فرو رفت. در پی این اقدام آقای یاری به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
آقای یاری سرتیم محافظان کروبی به بیمارستان منتقل شد.سر تیم محافظان مهدی کروبی که برای صحبت با مهاجمین به سمت آنان رفته بود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت به حالت اغما فرو رفت. در پی این اقدام آقای یاری به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز، افراد مهاجم ضمن تیر اندازی به ساختمان، اقدام به قطع کردن تمامی چراغ های خیابان کرده اند. منزل همچنان در محاصره ی این نیروهای مهاجم است.
همچنین در اقدامی دیگر لوله های انتقال آب را تخریب کردند وموجب قطع آب شده اند. متاسفانه نیروهای انتظامی صحنه را به طور کامل ترک کردند.
اخبار تکمیلی در ادامه خواهد آمد

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]